Fyzika » Optika

Fyzika » Optika

Otázky z optiky: šírenie svetla, vznik svetla, odraz svetla a pod.

Ktoré veličiny vplývajú na rýchlosť svetla v reálnom prostredí v porovnaní s rýchlosťou vo vákuu?