Šport » Národné tímy

Šport » Národné tímy

Otázky zložené z identifikácie prezývok národných tímov: priradenie prezývky k štátu a naopak.

Ktorý národný tím má prezývku: maple leafs (javorové listy)?