Medicína a zdravie » Úvod do medicíny

Medicína a zdravie » Úvod do medicíny

Ovládate základné pojmy používané v medicíne? Vyskúšajte, ako na tom ste!

Prognosis quo ad vitam je: