Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

nájdené vzdelávacie kurzy: 449   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Vedomostné kvízy a testy online. Tento web sa nedá nespomenúť :)

Angličtina online: gramatika, online cvičenia na anglické časy, slovesné formy a stavba vety, gramatické pravidlá a iné.

Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých. Jazykové kurzy pre firmy, školské a predškolské zariadenia. Príprava na maturity.

Anglická jazyková škola. Kurzy aj pre firmy.

Školiace stredisko so širokou ponukou kurzov a školení v rôznych oblastiach. Kurzy mzdového, jednoduchého a podvojného účtovníctva. Školenia o zákonoch, zákonníkoch, novelách, daňových priznaniach. Školenia podnikateľského minima. Vizážistické kurzy.

Kurzy anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka pre deti a anglického jazyka pre dospelých.

Kurzy anglického jazyka pre deti od 5 rokov, študentov, dospelých a firmy.

Kurzy účtovníctva, ekonomické školenia a semináre, rekvalifikačné kurzy. Výuka v 25 mestách SR, lektori z praxe.

Organizovanie kurzov nemeckého a slovenského jazyka.

Organizovanie seminárov, kurzov a školení v oblasti daňovníctva, účtovníctva, práva, BOZP, ochrany pred požiarmi.

Kanadská jazyková škola. Dôraz najmä na výučbu anglického a francúzskeho jazyka, ich histórie a kultúry.

Ponuka kurzov anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka.

Kurzy, semináre, školenia a tréningy - účtovníctvo, dane, ekonomika, personalistika, jazyky. Školenia elektrotechnikov.

Preklady do/z anglického jazyka. Víkendové, prázdninové kurzy angličtiny pre dospelých a deti, individuálna výuka.

Nemčina pre opatrovateľky a ďalšie jazykové kurzy, úradné a neúradné preklady z/do nemčiny.

Ekonomické a právne vzdelávacie kurzy.

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, počítačových zručností, účtovníctva. Tlmočnícke a prekladateľské aktivity.

Výučba anglického jazyka.

Jazyková výuka v Čechách aj na Slovensku. Angličtina, nemčina, ruština, poľština, taliančina, francúzština, španielčina.

Kurzy angličtiny a konverzačné kurzy angličtiny pre vorejenosť a firmy.

Vista jazyková škola - kurzy angličtiny metódou dialógu.

Kurzy angličtiny pre deti a mládež od 8 rokov. Starší študenti môžu získať cartifikát Canbridge ESOL na úrovni B1.

Organizovanie kurzov, školení, tréningov a ekonomického vzdelávania.

Jazyková škola. Výuka slovenčiny pre cudzincov, anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Vzdelávacie kurzy pre ekonómov, právnikov, pracovníkov obchodu a marketingu, manažérov. Vydavateľská činnosť.