Klávesové skratky pre internetový prehliadač

Sekcia: Klávesové skratky pre systém Windows

Zoznam klávesových skratiek pre operačný systém Windows: ovládanie windowsu a aplikácií bežiacich pod operačným systémom windows.

Klávesové skratky určené na základné používanie internetového prehliadača, efektívnu navigáciu v prehliadači, používanie tabov...

Klávesy Skratka Vysvetlenie / ukážka
Page Down skrolovanie dolu
Medzerník skrolovanie dolu
Page Up skrolovanie hore
SHIFT + Space skrolovanie hore
End na koniec stránky
Home na začiatok stránky
ALT + doľava dozadu vrátiť sa na predchádzajúcu stránku
Backspace dozadu vrátiť sa na predchádzajúcu stránku
ALT + doprava dopredu prejsť na nasledujúcu stránku
SHIFT + Backspace dopredu prejsť na nasledujúcu stránku
F5 obnova stránky refresh
CTRL + F5 obnova stránky tvrdý refresh
Esc zastavenie načítania stop
F11 na celú obrazovky zobraziť na celú obrazovku (full-screen)
CTRL +  +  zväčšiť zväčšiť veľkosť stránky
CTRL + - zmenšiť zmenšiť veľkosť stránky
CTRL + 0 pôvodná veľkosť obnoviť veľkosť na pôvodnú hodnotu (100%)
ALT + Home domáca stránka (homepage) zobraziť domácu stránku
CTRL + F vyhľadať vyhľadať text na stránke
CTRL + T nový tab otvoriť nový tab
CTRL + W zavrieť tab zavrieť aktuálny tab
CTRL + SHIFT + W zavrieť taby zavrieť všetky taby
CTRL + ALT + F4 zavrieť taby okrem aktuálneho zavrieť všetky otvorené taby s výnimkou aktívneho
CTRL + Tab nasledujúci tab
CTRL + SHIFT + Tab predchádzajúci tab
CTRL + 1-8 tab s číslom
CTRL + 9 posledný tab
CTRL + SHIFT + T otvoriť naposledy zavretý tab
CTRL + N nové okno
ALT + F4 zavrieť okno
ALT + Tab nasledujúce okno prejsť na nasledujúce okno
ALT + SHIFT + Tab predchádzajúce okno prejsť na prechádzajúce okno
CTRL + SHIFT + N otvoriť naposledy zavreté okno
CTRL + Click otvoriť odkaz v novom okne na pozadí
CTRL + SHIFT + Click otvoriť odkaz v novom okne
CTRL + P tlač stránky tlačenie/export aktuálnej stránky
CTRL + S uloženie stránky uloženie kópie aktuálnej stránky na disk
Tab prepínanie medzi elementami
CTRL + L prepnutie do adresy
CTRL + E prepnutie do vyhľadávača
ALT + Enter zadávanie názvu stránky v novom okne
F4 história stránok zobraziť zoznam navštívených stránok (história prehliadania)
CTRL + B obľúbené stránky zobraziť zoznam obľúbených stránok
CTRL + D pridať medzi obľúbené pridať aktuálnu stránku do zoznamu obľúbených
CTRL + H história stránok zobraziť históriu navštívených stránok
CTRL + J história stiahnutých súborov zobraziť históriu stiahnutých súborov
PrtScr (Print Screen) screenshot obrazovky skopíruje screenshot celej obrazovky do schránky
ALT + PrtScr screenshot okna skopíruje screenshot aktuálneho okna do schránky
CTRL + SHIFT + V vložiť text bez formátovania vloží obsah schránky bez formátovania