Klávesové skratky pre Windows

Sekcia: Klávesové skratky pre systém Windows

Zoznam klávesových skratiek pre operačný systém Windows: ovládanie windowsu a aplikácií bežiacich pod operačným systémom windows.

Klávesové skratky pre operačný systém Windows: funkčnosť niektorých klávesových skratiek záleží od nastavenia a verzie operačného systému (napr. windows 10)

Klávesy Skratka Vysvetlenie / ukážka
WIN  Ponuka štart Otvorenie ponuky štart
WIN  +  A Centrum oznámení Otvorenie centra oznámení
WIN + B Notifikačná lišta Prepnutie do notifikačnej lišty
WIN   +  C Cortana Spustenie hlasovej asistentky Cortana - skratku je potrebné povoliť v nastaveniach.
WIN   +  D Pracovná plocha (desktop) zobrazenie pracovnej plochy (po druhom stlačení opätovné prepnutie späť)
WIN   +  Alt + D Kalendár zobrazenie lišty s kalendárom, dátumom a časom
WIN   +  E Prehliadač súborov otvorenie prehliadača súborov (explorer)
WIN   +  F Centrum pripomienok (feedback) otvorenie okna pre zadávanie pripomienok
WIN   +  G Herný panel otvorenie herného panelu s možnosťou nahrávania obrazovky
WIN   +  H Diktovanie spustenie diktovania
WIN   +  I Nastavenia nastavenia windowsu
WIN   +  K Rýchle pripojenie okno s pripojením (bluetooth, wifi)
WIN   +  L Uzamknutie profilu uzamknutie profilu používateľského konta
WIN   +  M Minimalizácia okien minimalizovať všetky okná a zobraziť pracovnú plochu
WIN   +  O Uzamknutie orientácie uzamknutie orientácie (pri zariadeniach s otočným displejom)
WIN   +  P Prezentačný režim zmena prezentačného režimu
WIN  + Ctrl + Q Rýchly asistent Otvorenie okna rýchleho asistena
WIN   +  R Spustiť Otvorenie dialógu Spustiť
WIN   +  S Vyhľadávač zobraziť vyhľadávací panel
WIN   +  Shift + S Screenshot spustenie nástroja na zachytávanie obrazovky
WIN   +  T Prepínanie aplikácii Prepínanie medzi aplikáciami zo spodnej lišty
WIN   +  U Zjednodušenie prístupu vyvolanie okna na nastavenie
WIN   +  V Schránka Otvorenie schránky
WIN   +  Shift + V Notifikácie Prepínanie medzi notifikáciami
WIN   +  X Rýchle menu zobrazenie rýchleho menu
WIN   +  . Emoji panel Otvoriť panel s emoji (smajlíky, ikonky)
WIN   +  , Náhľad na pracovnú plochu Dočasné zobrazenie pracovnej plochy
WIN   +  Pause Systémové vlastnosti Zobraziť systémové vlastnosti
WIN   +  Ctrl + F Vyhľadať počítače v sieti
WIN   +  Shift + M Obnoviť minimalizované okná Obnoviť minimalizované okná na pracovnej ploche.
WIN   +  [číslo] Prepnúť na aplikáciu z lišty Spustiť aplikáciu pripnutú v spodnej lište na číselnej pozícii (ak je aplikácia už zapnutá, tak len prepnutie na ňu)
WIN   +  Shift + [číslo] Spustiť novú inštanciu aplikácie z lišty Spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej v spodnej lište na číselnej pozícii
WIN   +  Ctrl + [číslo] Otvoriť okno s aplikáciou z lišty Otvoriť okno s aplikáciou na príslušnej pozícii
WIN   +  Alt + [číslo] Otvoriť zoznam odkazov aplikácie
WIN   +  Ctrl + Shift + [číslo] Otvoriť okno s aplikáciou z lišty ako administrátor Spustiť novú inštanciu aplikácie pripnutej v spodnej lište na číselnej pozícii s administrátorskými povoleniami
WIN   +  Tab Prepínanie aplikácii Prepínanie medzi aplikáciami všetkých plôch
WIN   +  hore Maximalizácia okna Zväčšenie aktuálneho okna na fullscreen
WIN   +  dolu Minimalizácia okna/skrytie Odstrániť aktuálnu aplikáciu alebo jej minimalizácia
WIN   +  doľava Presun okna aplikácie doľava
WIN   +  doprava Presun okna aplikácie doprava
WIN  + medzerník Jazyk/klávesnica Prepnúť rozloženie klávesnice/jazyka.
WIN  + Ctrl + medzerník Prepnutie vstupu klávesnice Prepnutie na predchádzajúci vstup
WIN   +  Ctrl + Enter Rozprávač Zapnutie rozprávača
WIN   +   +  Lupa Otvoriť lupu
WIN   +  Ctrl + Shift + B Prebudenie Prebudenie počítača z prázdnej alebo čiernej obrazovky
ALT + F4 Zatvorenie aplikácie Zatvorenie aktálnej aplikácie
F1 pomocník (nápoveď, nápoveda) Zobrazenie pomocníka na riešenie problémov
WIN + CTRL + D nová pracovná plocha vytvorenie novej pracovnej plochy
WIN + CTRL + doprava prechod na ďalšiu pracovnú plochu
WIN + CTRL + doľava prechod na predchádzajúcu pracovnú plochu
WIN + CTRL + F4 zatvorenie pracovnej plochy
TAB prechod dopredu presunutie na ďalší element (napr. ďalšie formulárové pole)
SHIFT + TAB prechod dozadu presunutie na predchádzajúci element
CTRL + TAB nasledujúci tab
CTRL + SHIFT + TAB predchádzajúci tab