Pranostiky na mesiac apríl

Meniny - apríl

Dátum Meniny Sviatok / pranostiky
1 Ak prší 1. apríla, býva mokrý máj.
2 Svätý Teodul jarný vetrík podul.
3 Ak príde Richard s vetrom a búrkou, vtedy sa Sibyla bude smiať.
4
5 Po teplom Marekovi se často ochlazuje.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Sv. Tiburcius má byť už zelený.
20
21
22
23 Na Vojtecha bude pekná potecha.
Na svätého Vojtecha v každom dolku pol mecha.
24 Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesťou nepriaznivého roka.
Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom.
Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou žne.
Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
Konope siate pred Dzurom sú dobré.
Dzur – kravy dur!
Ak kravám “zahrmelo“ v stajni, teda ak neboli ešte na paši, budú slabo dojiť.
Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
Svätého Ďura, vyháňa von šťúra.
Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
Ak prší na Ďura, bude ovos, keby ho na skalu zasial.
Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.
Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny.
Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch výhonky, bude dobrá úroda.
Na Ďura tráva zo zeme beží.
Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije.
Ak sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.
Kŕkanie žiab pred Jurajom signalizovalo, že po Jure zmĺknu, pretože príde ešte zima.
Ďuro i Marek, mrazom nás zalek.
25 Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
Na Marka oharky do jarka.
Na svätého Marka, napijem sa z Jarka.
Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.
Na svätého Marka schová sa do žita pranka (vrana).
Studený Marek prinesie studené Krížové dni.
Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.
Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie žitá.
Keď po Markovi mesiac ubýva a spojí sa s Hladoledom /Saturn/, v tom roku neúfaj sa vínu.
26
27
28 Ak mrzne na svätého Vitala, mrzne ešte štyridsať dní.
29
30