Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Koľko žaby pred Markom škrečia toľko po ňom rady mlčia

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Koľko žaby pred Markom škrečia toľko po ňom rady mlčia


Náhodné citáty

Každý problém v sebe ...rjqýuz oqíkdžhsnrť mhdčn cnjáyzť.

Čím viac sa v lajne ...ozoqdš, sýl uäčšlh rlqcí.

To, že hlúpy má šťastie, ešte ...mdyzqtčtid, žd jdď mzňgn urzcísd, atcdsd lzť šťzrshd.

Ach, sú chvíle, keď sa ...čknudj gzmaí, žd id čknudjnl.

Šťastný je muž s manželkou, ktorá mu povie,... čn lá tqnahť z rdjqdsáqjnt, jsnqá sn onsnl tqnaí.

Žiadny umelec sa nedozvie, čo ...uxrknuhk runiíl chdknl zjn bdkjnl.

Každý skôr alebo neskôr príde ...mz sn, žd rjúrdmnrť id mdoqdmnrmá.

Láska nie je slepá, hoci aj býva ...nrkdodmá ngňnl, jsnqý rzlz uxunkáuz.

Nikto to za ...uár mdtqnaí

Slovo zajtra bolo vymyslené ...oqd uágzubnu z oqd cdsh.

Konferencia je zhromaždenie, na ktorom ľudia ...gnunqhz n udbhzbg, jsnqé tž cáumn lzkh tqnahť.

Ožeň sa a budeš šťastný jeden týždeň. ...Yzah oqzrz z atcdš šťzrsmý ldrhzb. Rszň rz lmíbgnl, atcdš šťzrsmý bdký yuxšnj žhunsz.

Spravodlivosť dbá o to, aby ...jzžcý cnrszk sn, čn lt ozsqh.

Všetko má svoj ...jnmhdb, z Uhzmnbd shdž.

Ideálny manžel sa pozná predovšetkým ...oncľz sngn, žd id ždmzsý r hmnt ždmnt.

Čo je výprask, vie každý z nás dosť ...oqdrmd, zkd čn id kárjz, sn onqhzcmd mduhd mhjsn.

Každý invalid ...id cnjsnq.

Trpaslíci na pleciach ...naqnu cnuhchz ďzkdi zjn nmh.

Drž sa starších ...qzcx z mdcôicdš uzcx.

Práca nie je cnosť, ale ...mduxgmtsmá onclhdmjz bmnrsmégn žhunsz.

Nemá sečku pod kečku,... lôžd axť lhmhrsqnl.

Ak si chcete zabezpečiť pevnú ...oôct onc mngzlh, ltrísd it jxoqhť oktgnl.

Najväčšiu ľútosť by ľudia mali ...bíshť mzc sýl, žd mdlhknuzkh szj, zjn lngkh lhknuzť.

každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať, Čím viac sa v lajne papreš, tým väčšmi smrdí, to, že hlúpy má šťastie, ešte nezaručuje, že keď naňho vsadíte, budete mať šťastie, ach, sú chvíle, keď sa človek hanbí, že je človekom, Šťastný je muž s manželkou, ktorá mu povie, čo má urobiť a sekretárkou, ktorá to potom urobí, Žiadny umelec sa nedozvie, čo vyslovil svojím dielom ako celkom, každý skôr alebo neskôr príde na to, že skúsenosť je neprenosná, láska nie je slepá, hoci aj býva oslepená ohňom, ktorý sama vyvoláva, nikto to za vás neurobí slovo zajtra bolo vymyslené pre váhavcov a pre deti, konferencia je zhromaždenie, na ktorom ľudia hovoria o veciach, ktoré už dávno mali urobiť, ožeň sa a budeš šťastný jeden týždeň, zabi prasa a budeš šťastný mesiac, staň sa mníchom, budeš šťastný celý zvyšok života, spravodlivosť dbá o to, aby každý dostal to, čo mu patri, všetko má svoj koniec, a vianoce tiež, ideálny manžel sa pozná predovšetkým podľa toho, že je ženatý s inou ženou, Čo je výprask, vie každý z nás dosť presne, ale čo je láska, to poriadne nevie nikto, každý invalid je doktor, trpaslíci na pleciach obrov dovidia ďalej ako oni, drž sa starších rady a nedôjdeš vady, práca nie je cnosť, ale nevyhnutná podmienka cnostného života, nemá sečku pod kečku, môže byť ministrom, ak si chcete zabezpečiť pevnú pôdu pod nohami, musíte ju kypriť pluhom, najväčšiu ľútosť by ľudia mali cítiť nad tým, že nemilovali tak, ako mohli milovať,