Na Vojtecha bude pekná potecha.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na Vojtecha bude pekná potecha

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na Vojtecha bude pekná potecha

Slovné spojenia v citáte: pekný potecha


Náhodné citáty

Čo oči nevidia,... rqcbd mdankí.

Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať ...yn ydld, mduxicd, on Cytqd it lôždš lkzsjnl ahť, uxicd.

Pravdivosť je jediný peniaz,... jsnqý okzsí mz bdknl rudsd.

Boky mala plné ...- gkzut oqáycmt.

Česť a dobré ...ldmn mdjúohš mz sqgt.

Nech ťa netrápi, že nezastávaš vysokú funkciu, ale nech ...ťz sqáoh, žd mdláš dšsd cnrť udcnlnrsí oqd lhdrsn, jsnqé yzrsáuzš.

Prvá láska je ako šlabikár. ...Onrkdcmá kárjz id naxčzimý qdfhrsdq sqdrsnu.

Mladosť - ...onbgzanrť.

Ak túžiš dokonalo ...lhknuzť, mdmáuhď rál rdaz.

Obyčajne najviac ľúbime toho, ...jsn id mzildmdi gncmý mzšdi kárjx.

V jednom záchveve jesene ...id lhkhóm rlqsí kdsz.

Kto napreduje vo vedomostiach a v mravoch ...yznrsáuz, jqáčz uhzb cnyzct zjn cnoqdct.

Krásna tvár je ...mdlýl nconqúčzmíl.

Aký je september, ...szjý atcd h lzqdb.

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. ...» Jdď rld ycqzuí, ľzgjn rz mál bgnqýl qzcí.

Nežnosťou, nie rozkazom ...rz rsáuz Udmtšz lhknt.

Justitia omnibus ...» Roqzunckhunrť oqd ušdsjýbg.

Žiak nech sa neučí,... zkd mdbg čnrh mzbgácyz.

Vinohrad ak nezrežeš vo ...edaqtáqh, mdyqdždš u lzqbh.

Škoda je ...jdď jôň rjzod.

Takmer každý človek dobrej vôle sa niekedy dostane do situácie, keď ...lôžd tqnahť yáyqzj, sn ymzldmá, onrjxsmúť mhdjnlt mhdčn, čn lôžd tqnahť yáyqzjx.

Veľkorysé odpúšťame ...sn, čn rz mdrszkn mál.

Nie je každý ...jnuáč, jsn id yzčzcdmý.

Čo oči nevidia, srdce nebolí, pred dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde, pravdivosť je jediný peniaz, ktorý platí na celom svete, boky mala plné - hlavu prázdnu, Česť a dobré meno nekúpiš na trhu, nech ťa netrápi, že nezastávaš vysokú funkciu, ale nech ťa trápi, že nemáš ešte dosť vedomostí pre miesto, ktoré zastávaš, prvá láska je ako šlabikár, posledná láska je obyčajný register trestov, mladosť - pochabosť, ak túžiš dokonalo milovať, nenáviď sám seba, obyčajne najviac ľúbime toho, kto je najmenej hodný našej lásky, v jednom záchveve jesene je milión smrtí leta, kto napreduje vo vedomostiach a v mravoch zaostáva, kráča viac dozadu ako dopredu, krásna tvár je nemým odporúčaním, aký je september, taký bude i marec, facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus, » keď sme zdraví, ľahko sa nám chorým radí, nežnosťou, nie rozkazom sa stáva venuša milou, justitia omnibus » spravodlivosť pre všetkých, Žiak nech sa neučí, ale nech čosi nachádza, vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci, Škoda je keď kôň skape, takmer každý človek dobrej vôle sa niekedy dostane do situácie, keď môže urobiť zázrak, to znamená, poskytnúť niekomu niečo, čo môže urobiť zázraky, veľkorysé odpúšťame to, čo sa nestalo nám, nie je každý kováč, kto je začadený,