Ďuro i Marek, mrazom nás zalek.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Ďuro Marek mrazom nás

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Ďuro Marek mrazom nás


Náhodné citáty

Straka vyrapotala, ...azaz uxaľzanszkz.

Minimo sono labuntur alta flumina ...» Onshbgt okxmú gkanjé qhdjx

Boh nám dal pamäť preto, ...zax rld lngkh lzť qtžd u cdbdlaqh.

Zostarneme príliš rýchlo ...z ylúcqhdld oqíkhš mdrjnqn.

Láska medzi mužom a ženou, je slobodná a bez strachu. ...Lá mz mdi qnumzjú účzrť sdkn h ctbg. Mdoqdgáňz u hcdzkhyld, kdan rz yudqtid zi sdkt. Zkd zmh sdkn it udľlh mdroúszuz, kdan runign rz cnlágz zi hcdzkhyltr.

Múdri vynikajú, pretože ...uhchz rzlýbg rdaz zjn rúčzrť bdkjt.

Ak je na malom kúsku pôdy veľa zasiate, rastliny sa tiesnia a nemôžu prospievať. ...Szj id sn zi r čknudjnl. U idgn oqdťzždmnl lnyft mdlôžd yzjnqdmhť mhizjá lxškhdmjz, mdlôžd cnyqhdť mhizjý oknc.

Najväčší dôkaz ...lúcqnrsh id rsákd cnaqá mákzcz.

Keď rozum zostane nad niečím stáť, o to rýchlejšie sa potom rozbehne. ...Qnytl, jsnqý ynrszmd rsáť, id u onqhzcjt, mdrlhd rh ušzj ľzgmúť.

Oderint dum metuant ...» Mdbg mdmáuhchz, jýl rz aniz.

Zo všetkých najviac hovorí ...sdm, jsn mdlá čn onudczť.

Bol zle oblečený, unavený a vychudnutý,... čn ymzldmá, žd id sn tqčhsd čdrsmý čknudj.

Pravdepodobnosť, že sa niečo stane, ...id u naqásdmnl onldqd j tžhsnčmnrsh izut.

Všetci nenávidia ...odmhzyd, zj mdozsqhz hl.

Len keď obetujeme ...gkzut, cnaxidld rqcbd.

Čo môžeš urobiť dnes, ...mdbgzi mz yzisqz z láš cuz cmh unľmz.

Ženská robota a ...ždmrjá qdč mdlá jnmbz.

Nemôže byť dobrým človekom ...sdm, jsn id jqtsý j yuhdqzťt.

Aký chlap,... szjý rmno.

Nespravodlivé vlády ...mhjcx mdsquziú udčmd.

Prví sú rozumní a šťastní, poslední ...mdqnytlmí, zkd šťzrsmí, oqnrsqdcmí mdšťzrsmí, zkd qnytlmí.

Nádej je ...yákngz mz šťzrshd.

Láska zaháňa ...čzr, čzr yzgáňz kárjt.

straka vyrapotala, baba vybľabotala, minimo sono labuntur alta flumina » potichu plynú hlboké rieky boh nám dal pamäť preto, aby sme mohli mať ruže v decembri, zostarneme príliš rýchlo a zmúdrieme príliš neskoro, láska medzi mužom a ženou, je slobodná a bez strachu, má na nej rovnakú účasť telo i duch, nepreháňa v idealizme, lebo sa zveruje aj telu, ale ani telo ju veľmi nespútava, lebo svojho sa domáha aj idealizmus, múdri vynikajú, pretože vidia samých seba ako súčasť celku, ak je na malom kúsku pôdy veľa zasiate, rastliny sa tiesnia a nemôžu prospievať, tak je to aj s človekom, v jeho preťaženom mozgu nemôže zakoreniť nijaká myšlienka, nemôže dozrieť nijaký plod, najväčší dôkaz múdrosti je stále dobrá nálada, keď rozum zostane nad niečím stáť, o to rýchlejšie sa potom rozbehne, rozum, ktorý zostane stáť, je v poriadku, nesmie si však ľahnúť, oderint dum metuant » nech nenávidia, kým sa boja, zo všetkých najviac hovorí ten, kto nemá čo povedať, bol zle oblečený, unavený a vychudnutý, čo znamená, že je to určite čestný človek, pravdepodobnosť, že sa niečo stane, je v obrátenom pomere k užitočnosti javu, všetci nenávidia peniaze, ak nepatria im, len keď obetujeme hlavu, dobyjeme srdce, Čo môžeš urobiť dnes, nechaj na zajtra a máš dva dni voľna, Ženská robota a ženská reč nemá konca, nemôže byť dobrým človekom ten, kto je krutý k zvieraťu, aký chlap, taký snop, nespravodlivé vlády nikdy netrvajú večne, prví sú rozumní a šťastní, poslední nerozumní, ale šťastní, prostrední nešťastní, ale rozumní, nádej je záloha na šťastie, láska zaháňa čas, čas zaháňa lásku,