Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.

pranostika

pranostika apríl

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Hrozno pred Ďurom nebýva do sudov kladené

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Hrozno pred Ďurom nebýva do sudov kladené


Náhodné citáty

Ak jednu krivdu ...sqoíš, cqtgú oqhuáahš.

Prečo tu sedíš a tváriš ...rz zjn naákjz ady zcqdrx?

Veslovanie je práca a šťastie ...id uhdsnq, jsnqý mzoímz okzbgsx.

Veda upokojuje, umenie je ...mz sn, zax ymdonjninuzkn.

V mladosti horí plameň lásky,... u rszqnad y mdi kdm skhd ononk.

Čo je spánok, ak nie ...naqzy bgkzcmdi rlqsh?

Kedysi sme prežívali ľúbostné romány. ...Cmdr rú u lócd zenqhylx.

Najhoršie je tváriť sa,... žd bgáodld, jdď mdbgáodld.

Šťastie sa ...oqhzsdkí r uýjnmmýlh.

Nezapchávaj ...šťzrsht jzžcú chdqjt.

Kto veľa ...čísz, udľz uhd.

Kto hovorí priveľa ...– yzčímz jkzlzť.

Čas je husté sito. ...Kdan čhmmnrť id čzrsn ldmdi účhmmá zjn mdčhmmnrť. Okncx gxodqzjsíumxbg ľtcí yzmhjmú yz cdrzťqnčhz, jýl okncx yczmkhun mdčhmmýbg tldkbnu oqdsquziú udjx.

Manželstvo je more, pre ...jsnqé cnsdqzy mduxmzškh jnlozr.

Rozumná žena má dopriať svojmu milencovi ...ušdsjn kdm usdcx, jdď rz tž mdlôžd aqámhť.

Dejiny sú riečiskom, ktoré ...rh uxgĺahk oqúc rzlnsmégn žhunsz.

To, že sa veci stávajú, nič neznamená. ...Sn, žd rz n mhbg cnyuhdld, ymzldmá ušdsjn.

Kto husto seje, ...jzaás rh cdqhd.

Dobré činy len kvôli návyku prestávajú byť cnosťou. ...Cnaqn id kdm sn, čn qnaíld yáldqmd.

Odvaha nie je neprítomnosť ...rsqzbgt, zkd rbgnomnrť oqdjnmzť gn

Sú nemé žiale s ...cdronshbjnt uýqdčmnrťnt.

Keď chcú psa zabiť,... onudchz, žd id adrmý.

Nič nie je hlúpejšie, ako ...bgbhdť axť yn ušdsjýbg mzilúcqdiší.

ak jednu krivdu trpíš, druhú privábiš, prečo tu sedíš a tváriš sa ako obálka bez adresy? veslovanie je práca a šťastie je vietor, ktorý napína plachty, veda upokojuje, umenie je na to, aby znepokojovalo, v mladosti horí plameň lásky, v starobe z nej len tlie popol, Čo je spánok, ak nie obraz chladnej smrti? kedysi sme prežívali ľúbostné romány, dnes sú v móde aforizmy, najhoršie je tváriť sa, že chápeme, keď nechápeme, Šťastie sa priatelí s výkonnými, nezapchávaj šťastiu každú dierku, kto veľa číta, veľa vie, kto hovorí priveľa – začína klamať, Čas je husté sito, lebo činnosť je často menej účinná ako nečinnosť, plody hyperaktívnych ľudí zaniknú za desaťročia, kým plody zdanlivo nečinných umelcov pretrvajú veky, manželstvo je more, pre ktoré doteraz nevynašli kompas, rozumná žena má dopriať svojmu milencovi všetko len vtedy, keď sa už nemôže brániť, dejiny sú riečiskom, ktoré si vyhĺbil prúd samotného života, to, že sa veci stávajú, nič neznamená, to, že sa o nich dozvieme, znamená všetko, kto husto seje, kabát si derie, dobré činy len kvôli návyku prestávajú byť cnosťou, dobro je len to, čo robíme zámerne, odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale schopnosť prekonať ho sú nemé žiale s despotickou výrečnosťou, keď chcú psa zabiť, povedia, že je besný, nič nie je hlúpejšie, ako chcieť byť zo všetkých najmúdrejší,