Autoškola - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Autoškola
Testy z autoškoly: dopravné značky, správanie na ceste, význam a platnosť dopravných značiek, vyhláška a všetko čo by mal vedieť každý držiteľ vodičského preukazu - vodič.


Autoškola - tréning Autoškola - kvíz

Autoškola - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Autoškola.

Ostatné dopravné značenia: pruhy, svetelné znamenia, osobité značky, smerové tabule a iné značenia na cestnej premávke.

Vodorovné dopravné značky: pozdĺžne čiary, priečne čiary, zvislé čiary, šípky, parkoviská, zastávky, nápisy na cestách a ďalšie vodorovné značenia na cestách.

Zvislé dopravné značky: význam a výskyt dopravných značiek na cestách.

Testy na získanie vodičského preukazu. Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška o podmienkach premávky vozidiel.