Autoškola » Vyhláška

Autoškola » Vyhláška

Testy na získanie vodičského preukazu. Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška o podmienkach premávky vozidiel.

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať