Autoškola » Vyhláška

Autoškola » Vyhláška

Testy na získanie vodičského preukazu. Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška o podmienkach premávky vozidiel.

Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič