Biológia - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Biológia
Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.


Biológia - tréning Biológia - kvíz

Biológia - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Biológia.

Otázky o bunke. Bunka je základná stavebná a funkčná jednotka živých organizmov.

Základné pojmy v biológii a predmet skúmania biológie.

Základné vlastnosti živých sústav, ktoré sú spoločné pre všetky organizmy.