Biológia » Všeobecná charakteristika živých sústav

Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

Medzi biogénne prvky nepatrí: