Genetika - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Genetika
V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.


Genetika - tréning Genetika - kvíz

Genetika - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Genetika.

Otestujte si vedomosti o genetických zmenách pri delení buniek a rozmnožovaní organizmov.

Zákony dedičnosti v populácii organizmov. Testové otázky z oblasti dedičnosti v populácii.

Ako funguje genetika v bunke? Rôzne testy o chromozómoch a ich fungovaní.

Testové otázky z oblasti DNA a nukleové kyseliny: testovanie vedomostí z nukleových kyselín.

Testové otázky o genetických mutáciách, ktoré postihujú genetickú informáciu. Príčiny a následky genetických mutácií.

Testové otázky, definície a základné genetické pojmy v oblasti genetiky.