Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

Koľko Mendelových zákonov poznáme?