Literatúra - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Literatúra
Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela.


Literatúra - tréning Literatúra - kvíz

Literatúra - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Literatúra.

Priradenie autorov k literárnemu obdobiu, v ktorom pôsobili. Otázky sú z najvýznamnejších literárnych autorov, svetových aj slovenských.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z barokovej literatúry na Slovensku aj vo svete.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z humanistickej a renesančnej literatúry na Slovensku aj vo svete.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti z klasicistickej literatúry na Slovensku.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti zo svetovej klasicistickej literatúry.

Literárni autori a diela povojnovej slovenskej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra a boj proti totalitnému režimu.

Literárni autori a diela povojnovej svetovej literatúry. Vplyv vojny a povojnových režimov na literatúru: protivojnová literatúra, disidentská literatúra...

Literárne,spoločenské a historické pomery v Matičnom období na Slovensku. Významné osobnosti tohto obdobia: Milan Hodža, Martin Hattala, Ján Palárik a Jonáš Záborský.

Literárni autori a diela z medzivojnovej literatúry na Slovensku. Vplyv prvej svetovej vojny na literatúru a spoločensko-historické podmienky na Slovensku počas vojny a po nej.

Najznámejší literárni autori a diela z medzivojnovej literatúry. Vplyv vojny na literatúru a spoločensko-historické podmienky vo svete počas vojny.

Literárni autori a diela Slovenskej moderny.

Najvýznamnejší svetoví literárni autori a diela z obdobia moderny.

Realizmus na Slovensku: najznámejší slovenskí autori z obdobia realizmu, literárne diela z obdobia realizmu a spoločenské podmienky Slovákov v období realizmu.

Realizmus vo svete: najznámejšie literárne diela svetového realizmu, najznámejší autori realistických diel a spoločenské podmienky v období realizmu.

Najvýznamnejšie udalosti pre slovenský národ v období romantizmu, slovenská literatúra v období romantizmu a najvýznamnejší autori romantizmu: Ľudovít Štúr, Janko Kráľ ...

Vyskúšajte si Vaše vedomosti zo svetovej romantickej literatúry.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti o najznámejších literárnych pamiatkach staroveku.

Vyskúšajte si Vaše vedomosti zo stredovekej literatúry na Slovensku aj vo svete.

Otázky z teórie literatúry: literárne druhy, literárne žánre, literárne formy, literárne umelecké prostriedky ...