AALM - anagramy z písmen

Žiadne anagramy pre slovo z písmen AALM neboli nájdené. Skúste vyhľadať slová pridaním ďalších písmen. Príklady: aalmp pera aalmp punče aalmk karamel aalma aikn

AALM - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 1 písmen až 4 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (6 bodov) sú: lama, mala, mala, Alma. Celkovo sme našli 8 slov, ktoré vznikli z písmen AALM.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
ala ala 3 a (1) + l (2) + a (1) 4
lama lama 4 l (2) + a (1) + m (2) + a (1) 6
mala mať 4 m (2) + a (1) + l (2) + a (1) 6
mala mala 4 m (2) + a (1) + l (2) + a (1) 6
Alma Alma 4 a (1) + l (2) + m (2) + a (1) 6
mal mať 3 m (2) + a (1) + l (2) 5
Alm Alma 3 a (1) + l (2) + m (2) 5
ma ja 2 m (2) + a (1) 3

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.