Slovo mala - príslovka

Slovo mala je príslovka .

Príslovky sa neskloňujú, môžu sa stupňovať.

Táto príslovka sa nestupňuje a nemá iné tvary.

Hodnotenie slova: 3.25 (17)

Slovo mala vo vetách

Kniha mala taký účinok, aký obyčajne mávajú dobré knihy : hlupáci po nej zhlúpli, múdri zmúdreli a ostatní čitatelia sa nezmenili.

Chcel by som, aby sa u nás mala dobre každá menšina. Zahrňujem do toho dokonca aj Slovákov.

Radšej nech sa teraz povraz roztrhne akoby sa mala potom reťaz roztrhnúť.

Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo.

Žena, ktorá chce vedieť, ako vyzerá život bez muža, by sa mala vydať.

Mala čosi zo Snehulienky - len čo vypustila prvé slová z úst, človeka zamrazilo.

Starobu si treba ctiť, i keby sa mala mlátiť palicou.

Aj nevedomosť by sa mala usporiadať podľa abecedy. Vznikla by encyklopédia ignoranstva.

Výstredná radosť, ktorú cítime, keď hovoríme o sebe, mala by v nás budiť obavu, že nerobíme žiadnu radosť tým, ktorí nás počúvajú.

V živote vzdelaného človeka by sa mala striedať hudba a ticho, ako spánok a bdenie.


Podobné slová: malomestsky, malicherne, matersky, manifestačne, maďarónsky, malomyseľne, majstrovsky, makroekonomicky, mariansky, majoritne, malotrakánsky, makroskopicky, malopoliansky, marxisticky, mačaco, mauritánsky, maliansky, malo, maznavo, malovozokánsky, magicky, maniansky, malomačiansky,

Rýmy na slovo mala

Slová z písmen mala do scrabble. Anagramy a scrabble slovník aalm.