MALTA - anagramy z písmen

Nájdené anagramy (prešmyčky) pre slovo MALTA. Všetky slová (anagramy), ktoré je možné vytvoriť z písmen MALTA (s použitím všetkých písmen). Ak má slovo viac významov (viacero slov, ktoré znejú podobne, ale majú rôzny význam), nachádza sa v zozname viackrát.

Slovo z písmen Základný tvar slova Rýmy
Malta Malta Malta
malta malta malta
tlama tlama tlama

MALTA - slová z písmen pre Scrabble

Všetky slová, ktoré sa dajú zložiť z uvedených písmen. Existujúce slovenské slová zložené z niektorých písmen: 2 písmen až 5 písmen (bez použitia všetkých písmen).
Slová s näjväčším počtom bodov pre Scrabble (7 bodov) sú: Malta, malta, tlama. Celkovo sme našli 20 slov, ktoré vznikli z písmen MALTA.

Slovo Lemma Dĺžka Skóre
ala ala 3 a (1) + l (2) + a (1) 4
lama lama 4 l (2) + a (1) + m (2) + a (1) 6
mala mať 4 m (2) + a (1) + l (2) + a (1) 6
mala mala 4 m (2) + a (1) + l (2) + a (1) 6
Alma Alma 4 a (1) + l (2) + m (2) + a (1) 6
Malta Malta 5 m (2) + a (1) + l (2) + t (1) + a (1) 7
malta malta 5 m (2) + a (1) + l (2) + t (1) + a (1) 7
tlama tlama 5 t (1) + l (2) + a (1) + m (2) + a (1) 7
lata lata 4 l (2) + a (1) + t (1) + a (1) 5
mal mať 3 m (2) + a (1) + l (2) 5
Alm Alma 3 a (1) + l (2) + m (2) 5
mlat mlat 4 m (2) + l (2) + a (1) + t (1) 6
alt alt 3 a (1) + l (2) + t (1) 4
tla tlo 3 t (1) + l (2) + a (1) 4
ma ja 2 m (2) + a (1) 3
mat mat 3 m (2) + a (1) + t (1) 4
tma tma 3 t (1) + m (2) + a (1) 4
tam tam 3 t (1) + a (1) + m (2) 4
ta ta 2 t (1) + a (1) 2
tlm tlmiť 3 t (1) + l (2) + m (2) 5

Scrabble databáza: je slovo v oficiálnej databáze povolených slov? Podľa súťažných pravidiel hry Scrabble nie je možné používať vlastné podstatné mená (slová, ktoré sa píšu veľkým začiatočným písmenom), ale zvyčajne je to na dohode hráčov, či toto pravidlo aplikujú.

  • Ak je slovo v databáze Scrabble medzi povolenými, zobrazuje sa pri ňom zelená ikonka.
  • Ak slovo nie je v Scrabble databáze, zobrazuje sa pri ňom červená ikonka.
  • Ak slovo nie je v databáze slov Scrabble, ale niekedy sa povoľuje jeho použitie, zobrazuje sa pri ňom modrá ikonka.
  • Ak nie je pri slove žiadna ikonka, momentálne nemáme informácie o jeho platnosti v hre (zvyčajne pre dlhšie slová).

Slovník anagramov, databáza slov pre Scrabble, slová z písmen pre slovné hry.