Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na ondrej - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo ondrej (slová končiace sa na rej). Celkovo sme našli 11 slov, ktoré sa končia na príponu -rej a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 11 slov, ktoré sa rýmujú na slovo rej.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na ondrej - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "ondrej", ale nejde o slová v základnom tvare.

arej (arí) kapybarej (kapybarí) rybárej (rybárí) dromedárej (dromedárí) muchárej (muchárí) priamočiarej (priamočiary) krivočiarej (krivočiary) byvoliarej (byvoliarí) farbiarej (farbiarí) hadiarej (hadiarí) húseničiarej (húseničiarí) konopiarej (konopiarí) kožiarej (kožiarí) kukuričiarej (kukuričiarí) lastovičiarej (lastovičiarí) lastúrničiarej (lastúrničiarí) lyžičiarej (lyžičiarí) mečiarej (mečiarí) mravčiarej (mravčiarí) myšiarej (myšiarí) múčiarej (múčiarí) zrniarej (zrniarí) bujarej (bujarý) jarej (jarý) konôpkárej (konôpkárí) komárej (komárí) somárej (somárí) homárej (homárí) kalmárej (kalmárí) nezmarej (nezmarí) gunárej (gunárí) drvinárej (drvinárí) krovinárej (krovinárí) mornárej (mornárí) mrcinárej (mrcinárí) zdochlinárej (zdochlinárí) kolesárej (kolesárí) ostarej (ostarieť) prastarej (prastarý) starej (starieť) starej (starý) zastarej (zastarieť) zostarej (zostarieť) starej (stará) neostarej (neostarieť) nestarej (nestarieť) nezastarej (nezastarieť) nezostarej (nezostarieť) Starej (Stará) pristarej (pristarý) jaguárej (jaguárí) kazuárej (kazuárí) beztvarej (beztvarý) drobnotvarej (drobnotvarý) dvojtvarej (dvojtvarý) drevárej (drevárí) chrabrej (chrabrý) zebrej (zebrí) kolibrej (kolibrí) bobrej (bobrí) dobrej (dobrý) kobrej (kobrí) predobrej (predobrý) nedobrej (nedobrý) obrej (obrí) zubrej (zubrí) bedrej (bedrá) štedrej (štedrý) salamandrej (salamandrí) bledomodrej (bledomodrý) bodrej (bodrý) červenomodrej (červenomodrý) jasnomodrej (jasnomodrý) modrej (modrieť) modrej (modrý) nebovomodrej (nebovomodrý) nevädzovomodrej (nevädzovomodrý) obodrej (obodrieť) oceľovomodrej (oceľovomodrý) sivomodrej (sivomodrý) slivkovomodrej (slivkovomodrý) svetlomodrej (svetlomodrý) temnomodrej (temnomodrý) tmavomodrej (tmavomodrý) zelenomodrej (zelenomodrý) zmodrej (zmodrieť) modrej (modrá) atramentovomodrej (atramentovomodrý) azúrovomodrej (azúrovomodrý) dymovomodrej (dymovomodrý) fialkovomodrej (fialkovomodrý) fialovomodrej (fialovomodrý) červenastomodrej (červenastomodrý) červenkastomodrej (červenkastomodrý) čiernomodrej (čiernomodrý) nemodrej (nemodrieť) neobodrej (neobodrieť) nezmodrej (nezmodrieť) múdrej (múdrieť) múdrej (múdry)