Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na ala - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo ala (slová končiace sa na ala). Celkovo sme našli 39 slov, ktoré sa končia na príponu -ala a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 39 slov, ktoré sa rýmujú na slovo ala.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na ala - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "ala", ale nejde o slová v základnom tvare.

abdikovala (abdikovať) absentovala (absentovať) absolutizovala (absolutizovať) absolvovala (absolvovať) absorbovala (absorbovať) abstinovala (abstinovať) abstrahovala (abstrahovať) adaptovala (adaptovať) adoptovala (adoptovať) adresovala (adresovať) afektovala (afektovať) agitovala (agitovať) agregovala (agregovať) achkala (achkať) akcelerovala (akcelerovať) akcentovala (akcentovať) akceptovala (akceptovať) akomodovala (akomodovať) akreditovala (akreditovať) aktivizovala (aktivizovať) aktivovala (aktivovať) aktualizovala (aktualizovať) alarmovala (alarmovať) alegorizovala (alegorizovať) alokovala (alokovať) alternovala (alternovať) amnestovala (amnestovať) amortizovala (amortizovať) amputovala (amputovať) analyzovala (analyzovať) angažovala (angažovať) antedatovala (antedatovať) anticipovala (anticipovať) anulovala (anulovať) apelovala (apelovať) aplaudovala (aplaudovať) aplikovala (aplikovať) aportovala (aportovať) apretovala (apretovať) aranžovala (aranžovať) argumentovala (argumentovať) archaizovala (archaizovať) archivovala (archivovať) asanovala (asanovať) asfaltovala (asfaltovať) asignovala (asignovať) asimilovala (asimilovať) asociovala (asociovať) ašpirovala (ašpirovať) atakovala (atakovať) atestovala (atestovať) auditovala (auditovať) autentifikovala (autentifikovať) autentizovala (autentizovať) automatizovala (automatizovať) autorizovala (autorizovať) avizovala (avizovať) babrala (babrať) bacala (bacať) bačovala (bačovať) badala (badať) bádala (bádať) bafala (bafať) bafkala (bafkať) bagatelizovala (bagatelizovať) bagrovala (bagrovať) báchala (báchať) baláchala (baláchať) balansovala (balansovať) balíčkovala (balíčkovať) balzamovala (balzamovať) bankrotovala (bankrotovať) banovala (banovať) bantovala (bantovať) bašovala (bašovať) baštrngovala (baštrngovať) bavievala (bavievať) bavkala (bavkať) bazírovala (bazírovať) bečala (bečať) bedákala (bedákať) behala (behať) behávala (behávať) beletrizovala (beletrizovať) besedovala (besedovať) betónovala (betónovať) bežala (bežať) bežkala (bežkať) bicyklovala (bicyklovať) bičovala (bičovať) bifľovala (bifľovať) bíjala (bíjať) bíjavala (bíjavať) biľagovala (biľagovať) bilancovala (bilancovať) birmovala (birmovať) bivakovala (bivakovať) bľabotala (bľabotať) bľačala (bľačať) bláhala (bláhať)