Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na cesta - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo cesta (slová končiace sa na sta). Celkovo sme našli 653 slov, ktoré sa končia na príponu -sta a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 100 slov, ktoré sa rýmujú na slovo sta.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Slovo cesta v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše.

Akí sme nespravodliví, keď vyčítame žene, že sa potkne. Potkýna sa predsa vždy na ceste k nám.

Každá cesta je pre mňa ťažká, keď niet priateľov, ktorí by ma povzbudzovali.

Cesta poučovania je dlhá, cesta príkladov krátka a účinná.

Pamätaj, keď cesta života je strmá, pokojnú si zachovaj myseľ.

Cesta vernosti otvára bránu šťastia.

Vôľa nepriláka činy, odvaha si predstavuje cesty kratšie.

Keď ste prišli až tak ďaleko, že už nevládzete urobiť ani krok, ste práve v polovici cesty, ktorú ste schopní prejsť.

Najťažšiu cestu na vrchol slávy majú horolezci.

Filozofi sú ukazovatele cesty bez cesty.