Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na dva - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo dva (slová končiace sa na dva). Celkovo sme našli 93 slov, ktoré sa končia na príponu -dva a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 93 slov, ktoré sa rýmujú na slovo dva.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Bodva deväťdesiatdva deväťstodeväťdesiatdva deväťstodva deväťstodvadsaťdva deväťstoosemdesiatdva deväťstopäťdesiatdva deväťstosedemdesiatdva deväťstošesťdesiatdva deväťstoštyridsaťdva deväťstotridsaťdva dvadsaťdva dvestodeväťdesiatdva dvestodva dvestodvadsaťdva dvestoosemdesiatdva dvestopäťdesiatdva dvestosedemdesiatdva dvestošesťdesiatdva dvestoštyridsaťdva dvestotridsaťdva dvetisícstosedemdesiatdva obidva osemdesiatdva osemstodeväťdesiatdva osemstodva osemstodvadsaťdva osemstoosemdesiatdva osemstopäťdesiatdva osemstosedemdesiatdva osemstošesťdesiatdva osemstoštyridsaťdva osemstotridsaťdva päťdesiatdva päťstodeväťdesiatdva päťstodva päťstodvadsaťdva päťstoosemdesiatdva päťstopäťdesiatdva päťstosedemdesiatdva päťstošesťdesiatdva päťstoštyridsaťdva päťstotridsaťdva sedemdesiatdva sedemstodeväťdesiatdva sedemstodva sedemstodvadsaťdva sedemstoosemdesiatdva sedemstopäťdesiatdva sedemstosedemdesiatdva sedemstošesťdesiatdva sedemstoštyridsaťdva sedemstotridsaťdva stodeväťdesiatdva stodva stodvadsaťdva stoosemdesiatdva stopäťdesiatdva stosedemdesiatdva stošesťdesiatdva stoštyridsaťdva stotridsaťdva šesťdesiatdva šesťstodeväťdesiatdva šesťstodva šesťstodvadsaťdva šesťstoosemdesiatdva šesťstopäťdesiatdva šesťstosedemdesiatdva šesťstošesťdesiatdva šesťstoštyridsaťdva šesťstotridsaťdva štyridsaťdva štyristodeväťdesiatdva štyristodva štyristodvadsaťdva štyristoosemdesiatdva štyristopäťdesiatdva štyristosedemdesiatdva štyristošesťdesiatdva štyristoštyridsaťdva štyristotridsaťdva tridsaťdva tristodeväťdesiatdva tristodva tristodvadsaťdva tristoosemdesiatdva tristopäťdesiatdva tristosedemdesiatdva tristošesťdesiatdva tristoštyridsaťdva tristotridsaťdva ledva

Slovo dva v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Tajomne a neznáme sú dva pramene, z ktorých čerpá život.

A vôbec, na živote je to veľkolepé, že ani dva listy na strome nie sú navlas rovnaké.

Nie je morálnejší voľný zväzok dvoch milencov, ktorí sa majú radi ako zákonitý zväzok dvoch bytostí bez lásky?

Skôr, než sa vydáš na cestu pomsty, vykop dva hroby.

dva druhy kresťanov : nasledovatelia Ježiša Krista a potom lacnejšie vydanie - jeho obdivovatelia.

V živote máme dve alebo tri možnosti stať sa hrdinom, no každý deň máme možnosť nebyť zbabelcom.

Víno má dve chyby : keď do neho nalejeme vodu, bude zlé. Keď nedolejeme, bude zle nám.

Kôň je zrodený na behanie, vôl na oranie, pes na stopovanie zveri, človek je zrodený na dve veci - myslenie a konanie, akoby bol akýmsi smrteľným bohom.

Blahobyt spoločnosti má dva zdroje - prácu a prírodu.

Až po dvoch fackách bol ochotný uznať, že ruka je ten najdokonalejší nástroj.