Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na mala - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo mala (slová končiace sa na ala). Celkovo sme našli 36 slov, ktoré sa končia na príponu -ala a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 36 slov, ktoré sa rýmujú na slovo ala.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na mala - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "mala", ale nejde o slová v základnom tvare.

abdikovala (abdikovať) absentovala (absentovať) absolutizovala (absolutizovať) absolvovala (absolvovať) absorbovala (absorbovať) abstinovala (abstinovať) abstrahovala (abstrahovať) adaptovala (adaptovať) adoptovala (adoptovať) adresovala (adresovať) afektovala (afektovať) agitovala (agitovať) agregovala (agregovať) achkala (achkať) akcelerovala (akcelerovať) akcentovala (akcentovať) akceptovala (akceptovať) akomodovala (akomodovať) akreditovala (akreditovať) aktivizovala (aktivizovať) aktivovala (aktivovať) aktualizovala (aktualizovať) alarmovala (alarmovať) alegorizovala (alegorizovať) alokovala (alokovať) alternovala (alternovať) amnestovala (amnestovať) amortizovala (amortizovať) amputovala (amputovať) analyzovala (analyzovať) angažovala (angažovať) antedatovala (antedatovať) anticipovala (anticipovať) anulovala (anulovať) apelovala (apelovať) aplaudovala (aplaudovať) aplikovala (aplikovať) aportovala (aportovať) apretovala (apretovať) aranžovala (aranžovať) argumentovala (argumentovať) archaizovala (archaizovať) archivovala (archivovať) asanovala (asanovať) asfaltovala (asfaltovať) asignovala (asignovať) asimilovala (asimilovať) asociovala (asociovať) ašpirovala (ašpirovať) atakovala (atakovať) atestovala (atestovať) auditovala (auditovať) autentifikovala (autentifikovať) autentizovala (autentizovať) automatizovala (automatizovať) autorizovala (autorizovať) avizovala (avizovať) babrala (babrať) bacala (bacať) bačovala (bačovať) badala (badať) bádala (bádať) bafala (bafať) bafkala (bafkať) bagatelizovala (bagatelizovať) bagrovala (bagrovať) báchala (báchať) baláchala (baláchať) balansovala (balansovať) balíčkovala (balíčkovať) balzamovala (balzamovať) bankrotovala (bankrotovať) banovala (banovať) bantovala (bantovať) bašovala (bašovať) baštrngovala (baštrngovať) bavievala (bavievať) bavkala (bavkať) bazírovala (bazírovať) bečala (bečať) bedákala (bedákať) behala (behať) behávala (behávať) beletrizovala (beletrizovať) besedovala (besedovať) betónovala (betónovať) bežala (bežať) bežkala (bežkať) bicyklovala (bicyklovať) bičovala (bičovať) bifľovala (bifľovať) bíjala (bíjať) bíjavala (bíjavať) biľagovala (biľagovať) bilancovala (bilancovať) birmovala (birmovať) bivakovala (bivakovať) bľabotala (bľabotať) bľačala (bľačať) bláhala (bláhať)

Slovo mala v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Boky mala plné - hlavu prázdnu.

Žena, ktorá chce vedieť, ako vyzerá život bez muža, by sa mala vydať.

Keby som mohla prežiť môj život ešte raz, urobila by som tie isté chyby. Ale trochu skoršie, aby som z toho mala viac.

Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo.

Starobu si treba ctiť, i keby sa mala mlátiť palicou.

Výstredná radosť, ktorú cítime, keď hovoríme o sebe, mala by v nás budiť obavu, že nerobíme žiadnu radosť tým, ktorí nás počúvajú.

Rozbila baba zrkadlo, pretože mala krivý nos.

Umenie by sa nikdy nemalo snažiť byť ľudovým. Naopak, verejnosť by sa mala snažiť cítiť umelecky. Práve o tento rozdiel by vždy malo ísť.

Radšej nech sa teraz povraz roztrhne akoby sa mala potom reťaz roztrhnúť.

Aj nevedomosť by sa mala usporiadať podľa abecedy. Vznikla by encyklopédia ignoranstva.