Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na more - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo more (slová končiace sa na ore). Celkovo sme našli 5 slov, ktoré sa končia na príponu -ore a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 5 slov, ktoré sa rýmujú na slovo ore.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na more - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "more", ale nejde o slová v základnom tvare.

bore (bor) nábore (nábor) tábore (tábor) ekotábore (ekotábor) fábore (fábor) Tábore (Tábor) odbore (odbor) dvojodbore (dvojodbor) prebore (prebor) príbore (príbor) Libore (Libora) Tibore (Tibora) Zombore (Zombor) obore (obor) obore (obora) Barbore (Barbora) rebarbore (rebarbora) barbore (barbora) súbore (súbor) úbore (úbor) eurovýbore (eurovýbor) podvýbore (podvýbor) výbore (výbor) rozbore (rozbor) zbore (zbor) dore (dora) Ekvádore (Ekvádor) nádore (nádor) Salvádore (Salvádor) čadore (čador) labradore (labrador) Zádore (Zádor) Fedore (Fedora) koridore (koridor) antidore (antidor) biokoridore (biokoridor) Izidore (Izidora) dezodore (dezodor) Teodore (Teodora) vzdore (vzdor) Deore (Deora) meteore (meteor) anafore (anafora) metafore (metafora) semafore (semafor) diafore (diafora) epifore (epifora) amfore (amfora) termofore (termofor) toxofore (toxofor) artofore (artofor) sofore (sofora) fosfore (fosfor) Artfore (Artforum) gágore (gágor) magore (magor) mandragore (mandragora) agore (agora) Gregore (Gregora) Igore (Igora) angore (angora) hore (hora) Záhore (Záhor) bachore (bachor) hrachore (hrachor) puchore (puchor) sochore (sochor) šachore (šachor) Pechore (Pechora) Polhore (Polhora) Ľadonhore (Ľadonhora) Zohore (Zohor) úhore (úhor) Kore (Kora) bačkore (bačkora) priekore (priekor) dekore (dekor) antikore (antikoro) pokore (pokora) piskore (piskor) úkore (úkor) mramore (mramor) Timore (Timor) hladomore (hladomor) komore (komora) agrokomore (agrokomora) barokomore (barokomora) fotokomore (fotokomora) byľomore (byľomor) červomore (červomor) gomore (gomora) kryokomore (kryokomora) humore (humor) tumore (tumor) úmore (úmor) Nore (Nora) nore (nora) tenore (tenor)

Slovo more v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.

Znalosť tváre muža je pre ženu, ktorá ho ľúbi, ako znalosť šíreho mora pre námorníka.

V alkoholických nápojoch sa utopilo viac ľudí ako v mori.

Brehu sa drž, iní nech vyplávajú na šíre more.

Ženská osobnosť je ako more - rozochveje ju najslabší závan a pritom unesie najťažšie bremená.

Čo je platné preplaviť celé more a striedať mestá. Ak chceš uniknúť tomu, čo ťa trápi, musíš byť nie na inom mieste, ale iný.

Vybudovať loď neznamená tkať plachty, kovať klince, študovať hviezdy, ale prebudiť lásku k mori, ktoré je jedno a v ktorého svetle už niet rozporov, ale len spoločenstvo lásky.

Divadlo je ako loď na šírom mori : musí byť niekto, kto určuje trasu cesty.

Hlupák hodí kameň do mora a ani tisíc učených ho nedokážu z mora vytiahnuť.

Do lesa drevo nevoz a do mora vodu nenos.