Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Na slovo na (prípona slova "na") sme nenašli žiadne rýmy zo slov v základnom tvare.

Rýmy na na - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "na", ale nejde o slová v základnom tvare.

abakteriálna (abakteriálny) abaxiálna (abaxiálny) abdominálna (abdominálny) abiogénna (abiogénny) ablatívna (ablatívny) abnormálna (abnormálny) abortívna (abortívny) abrazívna (abrazívny) Absolóna (Absolón) absolútna (absolútny) abstrúzna (abstrúzny) abysálna (abysálny) adaptívna (adaptívny) adaxiálna (adaxiálny) Addisabebčana (Addisabebčan) adekvátna (adekvátny) adhézna (adhézny) adiptívna (adiptívny) aditívna (aditívny) adjektívna (adjektívny) administratívnoprávna (administratívnoprávny) administratívnosprávna (administratívnosprávny) administratívna (administratívny) adnominálna (adnominálny) adoptívna (adoptívny) adrenálna (adrenálny) Adriána (Adrián) adventívna (adventívny) adverbálna (adverbálny) adverbiálna (adverbiálny) adverzatívna (adverzatívny) aeróbna (aeróbny) afektívna (afektívny) Afričana (Afričan) agentúrna (agentúrny) agrárna (agrárny) agresívna (agresívny) akcesórna (akcesórny) akcidentálna (akcidentálny) akrálna (akrálny) akreditívna (akreditívny) aktívna (aktívny) aktuálna (aktuálny) akupunktúrna (akupunktúrny) akurátna (akurátny) akútna (akútny) akuzatívna (akuzatívny) Alana (Alan) alárna (alárny) albína (albín) Albína (Albín) aleatórna (aleatórny) alimentárna (alimentárny) Aljašťana (Aljašťan) alkyóna (alkyón) Almaatčana (Almaatčan) alogénna (alogénny) alochtónna (alochtónny) alpína (alpínum) alternatívna (alternatívny) aluviálna (aluviálny) aluzívna (aluzívny) ambiciózna (ambiciózny) ambulatórna (ambulatórny) Američana (Američan) Amerikána (Amerikán) amfotérna (amfotérny) amónna (amónny) amorálna (amorálny) amplióna (amplión) Amsterdamčana (Amsterdamčan) amuzikálna (amuzikálny) anaeróbna (anaeróbny) análna (análny) Angličana (Angličan) anglikána (anglikán) Angloameričana (Angloameričan) anglofónna (anglofónny) anglomana (angloman) angulárna (angulárny) animálna (animálny) anizochrónna (anizochrónny) anomálna (anomálny) anormálna (anormálny) antibakteriálna (antibakteriálny) antidepresívna (antidepresívny) antifonálna (antifonálny) antigénna (antigénny) antihumánna (antihumánny) antikorózna (antikorózny) antikvárna (antikvárny) antimikrobiálna (antimikrobiálny) antisociálna (antisociálny) Antona (Anton) antropogénna (antropogénny) apelatívna (apelatívny) aperceptívna (aperceptívny) aplikatívna (aplikatívny) Apolóna (Apolón) aposteriórna (aposteriórny)