Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Na slovo on (prípona slova "on") sme nenašli žiadne rýmy zo slov v základnom tvare.

Slovo on v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

U chorého, ktorý zakúša veľkomyseľnú lásku, choroba z väčšej časti mizne : Bolesť sa mu zmierni, pretože sa s ním o ňu delí súcitné srdce.

Človek nesie v sebe niečo väčšie, ako je on sám.

Nikto nekáže lepšie ako mravec, a on nehovorí nič.

Mal fantáziu, a nie moc. Keď sa dostal k moci, odrazu mu vybledla fantázia.

Ženy s nami narábajú práve tak, ako narába ľudstvo so svojimi bohmi. Klaňajú sa nám a neustále nás trápia, aby sme pre ne niečo urobili.

Ukázalo sa, že peniaze sú presne také ako sex : ak ich nemáte, myslíte len na ne a ak ich máte, myslíte na ostatné veci.

Pokoj môžeš mať len vtedy, ak ho dáš.

Keď človek niekoho ľúbi nesmie mu byť smutno, láska nie je smutná, smutno je iba keď láska končí.

Zlato je tam, kde ho nájdeš.

Ženy vo všeobecnosti nepopierajú svoje chyby. Len im dávajú mená cností.