Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na pekne - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo pekne (slová končiace sa na kne). Celkovo sme našli 3 slov, ktoré sa končia na príponu -kne a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 3 slov, ktoré sa rýmujú na slovo kne.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na pekne - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "pekne", ale nejde o slová v základnom tvare.

chriakne (chriaknuť) nasiakne (nasiaknuť) ohriakne (ohriaknuť) presiakne (presiaknuť) vsiakne (vsiaknuť) zahriakne (zahriaknuť) nechriakne (nechriaknuť) nenasiakne (nenasiaknuť) neohriakne (neohriaknuť) nepresiakne (nepresiaknuť) nevsiakne (nevsiaknuť) nezahriakne (nezahriaknuť) kľakne (kľaknúť) ľakne (ľaknúť) oplákne (opláknuť) pokľakne (pokľaknúť) preľakne (preľaknúť) preplákne (prepláknuť) splákne (spláknuť) vlákne (vlákno) vyplákne (vypláknuť) zľakne (zľaknúť) nekľakne (nekľaknúť) neoplákne (neopláknuť) neplákne (nepláknuť) nepokľakne (nepokľaknúť) nepreplákne (neprepláknuť) nepreľakne (nepreľaknúť) nesplákne (nespláknuť) nevyplákne (nevypláknuť) nezľakne (nezľaknúť) neľakne (neľaknúť) plákne (pláknuť) odflákne (odfláknuť) mäkne (mäknúť) obmäkne (obmäknúť) zmäkne (zmäknúť) nemäkne (nemäknúť) neobmäkne (neobmäknúť) nezmäkne (nezmäknúť) cvakne (cvaknúť) zacvakne (zacvaknúť) necvakne (necvaknúť) nezacvakne (nezacvaknúť) cekne (ceknúť) necekne (neceknúť) hekne (heknúť) odriekne (odrieknuť) podriekne (podrieknuť) preriekne (prerieknuť) pririekne (pririeknuť) riekne (rieknuť) rozstriekne (rozstrieknuť) striekne (strieknuť) uriekne (urieknuť) vstriekne (vstrieknuť) vyriekne (vyrieknuť) vystriekne (vystrieknuť) zariekne (zarieknuť) zriekne (zrieknuť) zvliekne (zvlieknuť) neodriekne (neodrieknuť) nepodriekne (nepodrieknuť) nepreriekne (neprerieknuť) nepririekne (nepririeknuť) neriekne (nerieknuť) nerozstriekne (nerozstrieknuť) nestriekne (nestrieknuť) neuriekne (neurieknuť) nevstriekne (nevstrieknuť) nevyriekne (nevyrieknuť) nevystriekne (nevystrieknuť) nezariekne (nezarieknuť) nezriekne (nezrieknuť) nezvliekne (nezvlieknuť) lekne (lekno) ošmekne (ošmeknúť) neošmekne (neošmeknúť) ostrekne (ostreknúť) rozstrekne (rozstreknúť) strekne (streknúť) vstrekne (vstreknúť) vystrekne (vystreknúť) dostrekne (dostreknúť) nedostrekne (nedostreknúť) neostrekne (neostreknúť) nerozstrekne (nerozstreknúť) nestrekne (nestreknúť) nevstrekne (nevstreknúť) nevystrekne (nevystreknúť) nasekne (naseknúť) odsekne (odseknúť) podsekne (podseknúť) presekne (preseknúť) rozsekne (rozseknúť) sekne (seknúť) vysekne (vyseknúť) zasekne (zaseknúť) nenasekne (nenaseknúť) neodsekne (neodseknúť)

Slovo pekne v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Muž si v živote vyberá z dvoch ziel väčšinou to krajšie.

Nestačí ukázať pravdu, treba ju pekne namaľovať.

Najkrajšie slová sú tie, ktoré sú nevypovedané.

Nič nevyzerá zblízka tak pekne, ako to vyzeralo z diaľky.

Najkrajšie na ženách musia byť oči, pretože sa do nich pozeráme stále a z najkratšej vzdialenosti.

Pekne v júli, radujme sa ženci.

Na športe a vôbec na mladosti je najkrajšie to, že je okolo vás toľko tabu, ktoré môžete porušovať.

Tam je pekne, kde nie sme my.

Ak ti rodičia dali pekné šaty, neprezeraj sa spredu i zozadu, nedávaj najavo radosť a nestavaj sa na obdiv iným, lebo jedno je zvykom opíc, druhé pávov. Nech prejavujú obdiv iní a ty akoby si ani nevedel, že si pekne oblečený.

Najkrajšie myšlienky sa rodia v srdci.