Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Na slovo sneh (prípona slova "neh") sme nenašli žiadne rýmy zo slov v základnom tvare.

Slovo sneh v citátoch, výrokoch a múdrych vetách

Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.

O snehu nemôže mať motýľ žiadnu predstavu.

Keď ondrejský sneh pustí, to všetky pustia.

Studená zima a mnoho snehu prinášajú pekné jaro.

Ktorého dňa tohto mesiaca padne sneh, toľkokrát bude cez zimu padať.

Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa.

Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.

Dobrý priateľ prinesie piecku, keď svet zasype sneh.

Keď na Gregora ešte mnoho snehu leží na poli, ten sa skoro roztopí a jar rýchlo prichodí.

V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.