Rýmovací slovník

Vyhľadávanie rýmov pre slovenské slová

Vyhľadávač rýmov (tiež známy ako rýmovací slovník alebo retrográdny slovík) umožňuje nájsť rýmy pre slovenské slová. Pre vyhľadanie rýmu stačí zadať slovo a koniec slova (počet písmen od konca, na ktoré sa slovo rýmuje). Slovník rýmov môžete využiť pri písaní básní alebo piesní. Vymýšľanie rýmov nie je jednoduché, a preto sme vytvorili automatický generátor rýmov, ktorý môžete využiť pre vašu tvorbu rýmov. Pri hľadaní rýmu si môžete zvoliť, či sa má zohľadniť diakritika alebo sa budú hľadať rýmy bez ohľadu na mäkčene a dĺžne.


Vyhľadávanie slov, ktoré končia na príponu

rým pre slovo
písmená
diakritika


Rýmy na ulomenie - zakladný tvar slova

Zoznam slov, ktoré sa rýmujú na slovo ulomenie (slová končiace sa na nie). Celkovo sme našli 14201 slov, ktoré sa končia na príponu -nie a sú v základnom slovníkovom tvare. Nižšie je zobrazených 100 slov, ktoré sa rýmujú na slovo nie.

Filtrovať rýmy na slová podľa slovného druhu: Všetky podstatné mená prídavné mená zámená slovesá príslovky

Rýmy na ulomenie - ostatné tvary

Slová, ktorých tvar sa rýmuje na slovo "ulomenie", ale nejde o slová v základnom tvare.

anglománie (anglománia) asténie (asténia) baranie (baraní) beánie (beánia) bocianie (bocianí) Británie (Británia) červenie (červenieť) čnie (čnieť) drevenie (drevenieť) Eugénie (Eugénia) havranie (havraní) hluchanie (hluchaní) hluchánie (hluchání) hranie (hranieť) chryzománie (chryzománia) chudobnie (chudobnieť) jelenie (jelení) kajmanie (kajmaní) kamenie (kamenieť) kanie (kaní) kanie (kanúť) klenie (klenúť) kleptománie (kleptománia) kompánie (kompánia) lacnie (lacnieť) lačnie (lačnieť) lanie (laní) litánie (litánia) lyzogénie (lyzogénia) mánie (mánia) Mauretánie (Mauretánia) Mauritánie (Mauritánia) megalománie (megalománia) Melánie (Melánia) mocnie (mocnieť) napomenie (napomenúť) narkománie (narkománia) neurasténie (neurasténia) Oceánie (Oceánia) očervenie (očervenieť) onanie (onania) onánie (onánia) onemocnie (onemocnieť) otužovanie (otužovaní) ovanie (ovanúť) ozelenie (ozelenieť) pelikánie (pelikání) Pennsylvánie (Pennsylvánia) planie (planieť) planie (planúť) potkanie (potkaní) preklenie (preklenúť) pripomenie (pripomenúť) rozpomenie (rozpomenúť) rozvidnie (rozvidnieť) sčervenie (sčervenieť) schizofrénie (schizofrénia) schudobnie (schudobnieť) skamenie (skamenieť) skomolenie (skomolenia) skrepenie (skrepenieť) slučkovanie (slučkovaní) spomenie (spomenúť) stučnie (stučnieť) šarkanie (šarkaní) škranie (škraní) Štefánie (Štefánia) tanie (tanúť) Tanzánie (Tanzánia) tenie (tenúť) toxikománie (toxikománia) Transylvánie (Transylvánia) tučnie (tučnieť) tulenie (tulení) tyranie (tyrania) uhranie (uhranúť) upomenie (upomenúť) vanie (vanúť) vorvanie (vorvaní) vranie (vraní) vzplanie (vzplanúť) začervenie (začervenieť) zavanie (zavanúť) zazelenie (zazelenieť) zdomácnie (zdomácnieť) zdrevenie (zdrevenieť) zelenie (zelenieť) zhavranie (zhavranieť) zhranie (zhranieť) zlacnie (zlacnieť) zmocnie (zmocnieť) znárodnie (znárodnieť) znehybnie (znehybnieť) znenazdanie (znenazdania) zovšednie (zovšednieť) zovšeobecnie (zovšeobecnieť) zozelenie (zozelenieť) zrumenie (zrumenieť) zvecnie (zvecnieť) zvláčnie (zvláčnieť)