Príslovky - slovenská gramatika a pravopis

Príslovky sú slová, ktoré vyjadrujú okolnosti deja: miesto, čas, spôsob alebo príčinu. Príslovky sú neohybný slovný druh - neskloňujú sa, ale môžu sa stupňovať.

Delenie prísloviek

skupina otázka príklady
miesta kde dolu/dole, vpravo, vľavo, hore, doma, doprava, doľava, ...
času kedy dnes, ráno, večer, poobede, nikdy, skoro, stále, onedlho, čoskoro, ...
spôsobu ako pekne, dobre, milo, po slovensky, rýchlo, smelo, ...
príčiny prečo nechtiac, úmyselne, naschvál, náhodou, zámerne, omylom, ...

Tvorenie prísloviek

Príslovky sa tvoria z podstatných alebo prídavných mien.

Stupňovanie prísloviek

Stupňujú sa len príslovky vytvorené z akostných prídavných mien. Rozlišijeme pravidelné a nepravidelné stupňovanie.

1. stupeň rýchlo nízko vysoko ostro
2. stupeň rýchlejšie nižšie vyššie ostrejšie
3. stupeň najrýchlejšie najnižšie najvyššie najostrejšie

Nepravidelne sa stupňujú príslovky dobre, zle, pekne, málo a veľa.

Príslovka dobre zle pekne málo veľa
1. stupeň dobre zle pekne málo veľa
2. stupeň lepšie horšie krajšie menej viac
3. stupeň najlepšie najhoršie najkrajšie najmenej najviac