Tvary - slovná zásoba

bod bublina bublinka čiara cíp cípček cípik cípok deltaéder deltoid desaťhran desaťsten desaťstenný desaťuholníček desaťuholník desaťuholníkový deväťhran deväťsten deväťstenný deväťuhilníkový deväťuholníček deväťuholník dipyramída dodekaéder dodekagón drobnotvar druhotvar dvadsaťsten dvadsaťstenný dvanásťhran dvanásťsten dvanásťstenný dvanásťuholníček dvanásťuholník dvojhran dvojhranol dvojihlan dvojuholníček dvojuholník dvojuholníkový ekliptika elipsa elipsička elipsoid elipsoidný elipsovitý elipsový eliptický exponenciála fald falda faldička faldík fazeta fazetka geometrický tvar guľa gulička gulisko guľka guľkovitý guľkový guľôčka guľôčkový guľový hemisféra heptaéder hexaéder homoľa homôľka hranatý hranol hranolček hrb hrbisko hŕbok hrboľ hrboľček hrbolec ihlan ihlanček ihlanový ikosaéder jedenásťhran jedenásťuholníček jedenásťuholník klbko klbôčko kocička kocka kockatý kockový kocôčka kosoštvorček kosoštvorcový kosoštvorec kotúč kotúčik kotúčisko krivka krivkový krivôčka kruh kruhový krúživý krúžok kužeľ kuželík kužeľový kváder kvadrát kvádrik kvádrový lichobežníček lichobežník lichobežníkový línia mesiac mesiačik mnohosten mnohostenný mnohouholníček mnohouholník mnohouholníkový obdĺžniček obdĺžnik obdĺžnikový oblina oblúčik oblúčisko oblúk obruč okruh okružie okružný oktaéder osemhran osemsten osemstenný osemuholníček osemuholník osemuholníkový ovál oval oválik oválisko oválny oválový ovoid parabola päťhran päťsten päťstenný päťuholníček päťuholník päťuholníkový pentaéder pentagón placka placôčka plátoček plátok plocha plôška plošný polguľa polkruh polmesiac polmesiačik poloblúčik poloblúk pologuľa polotvar polygón pravouholníček pravouholník priamka priamočka prizma pruh prúžok punkt punktum rolka roveň rovnobežníček rovnobežník rovnobežníkový rôznobežníček rôznobežník sedemhran sedemsten sedemstenný sedemuholníček sedemuholník
nahlásiť chybu
(vkladať slová do slovnej zásoby môžu len prihlásení používatelia)