Vlastnosti - slovná zásoba

abnormalita abnormálnosť abnormita abortívnosť abrazivita absolvovanosť absorbovateľnosť abstrahovanosť abstraktnosť absurdnosť adaptabilita adaptabilnosť adaptácia adaptívnosť adaptovanosť adaptovateľnosť adekvátnosť adhezívnosť adhéznosť adoptovanosť adresnosť adresovateľnosť aerodynamickosť afektovanosť afro agilita agilnosť agitačnosť agnostickosť agresivita agresívnosť akademickosť akcelerácia akcelerovanie akceptovateľnosť akcieschopnosť akčnosť akosť akríbia akrobatickosť aktívnosť aktívny aktuálnosť akurátnosť akustickosť akútnosť alegorickosť algoritmickosť alkalickosť alochtónnosť ambícia ambicióznosť ambivalentnosť ambiverzia americkosť amoralita amorálnosť amorfnosť anachronickosť analogickosť analytickosť analyzovanosť anarchickosť androgýnia angažovanosť anglickosť animálnosť animovanosť anizotropia anomálnosť anonymita anonymnosť antickosť antidogmatickosť antihumánnosť antikoróznosť antikultúrnosť antitetickosť apartnosť apatia apatickosť apelatívnosť apelovosť apetít aplikatívnosť aplikovateľnosť apokalyptickosť apolitickosť aposteriórnosť apriórnosť aproximatívnosť arabskosť aranžovanosť arbitrárnosť arbitrérnosť archaickosť archetypálnosť archetypovosť architektonickosť aristokratickosť arogancia arogantnosť aróma aromatickosť artikulovanosť artistickosť arytmickosť asertivita asertívnosť asexualita asexuálnosť asociálnosť asociatívnosť ašpirácia ašpirovanosť asymetria asymetrickosť asynchrónnosť atematickosť atemporálnosť atletickosť atonálnosť atraktivita atraktívnosť atribút atypickosť auditovateľnosť autentickosť autobiografickosť autokritickosť automatickosť automatika automatizovanosť autonómia autonomizovanosť autonómnosť autoritatívnosť autorizovanosť autorotácia avantgardnosť avanturizmus ázijskosť bachratosť bacuľatý bádavosť baktericídnosť bakteriocídnosť baladickosť barbarskosť barokovosť básnickosť básnivosť bázickosť baživosť bdelosť bedlivosť behavosť belasosť belavosť belosť belostnosť benevolencia benevolentnosť benígnosť beštialita beštiálnosť bezalternatívnosť bezbariérovosť bezbolestnosť bezbožnosť bezbrannosť bezbrehosť bezčasovosť bezcennosť bezcharakternosť bezchybnosť bezcieľnosť bezcitnosť bezcitný bezcolnosť bezdejinnosť bezdejovosť bezdetnosť bezdnosť bezdôvodnosť bezdrôtovosť bezduchosť bezfarebnosť bezhlasovosť bezhlavosť bezhlučnosť bezhodnotovosť bezhraničnosť bezhriešnosť bezideovosť
nahlásiť chybu