Aliexpress (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Aliexpress je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (neživotné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Aliexpress je podľa vzoru dub.

Slovo Aliexpress nie je slovenského pôvodu, tvary slova sú odvodené na základe typických pravidiel skloňovania slov v slovenčine.

Hodnotenie slova: 3.25 (20 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Aliexpress -
Genitív Aliexpressu -
Datív Aliexpressu -
Akuzatív Aliexpress -
Lokál Aliexpresse -
Inštrumentál Aliexpressom -

Tvary slova Aliexpress

Správne tvary slova Aliexpress: Aliexpressom, Aliexpress, Aliexpresse, Aliexpressu

Tvary slova Aliexpress s predložkami: bez Aliexpressu, od Aliexpressu, do Aliexpressu, z Aliexpressu, k Aliexpressu, o Aliexpresse, na Aliexpresse, po Aliexpresse, pri Aliexpresse, proti Aliexpressu, v Aliexpresse, nad Aliexpressom, pod Aliexpressom, pred Aliexpressom, za Aliexpressom, s Aliexpressom

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo Aliexpress: Alyexpress, Aljexpress

Nesprávne (chybné) tvary slova Aliexpress: Aliexpressi, Aliexpressí, Aliexpressiam, Aliexpressiach, Aliexpressou, Aliexpressami


Rýmy Aliexpress v rýmovacom slovníku