Fridrich (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Fridrich je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Fridrich je podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 4.25 (23 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Fridrich Fridrichovia
Genitív Fridricha Fridrichov
Datív Fridrichovi Fridrichom
Akuzatív Fridricha Fridrichov
Lokál Fridrichovi Fridrichoch
Inštrumentál Fridrichom Fridrichmi

Tvary slova Fridrich

Správne tvary slova Fridrich: Fridricha, Fridrichoch, Fridrichovia, Fridrich, Fridrichov, Fridrichmi, Fridrichovi, Fridrichom

Tvary slova Fridrich s predložkami: bez Fridricha, od Fridricha, do Fridricha, z Fridricha, k Fridrichovi, o Fridrichovi, na Fridrichovi, po Fridrichovi, pri Fridrichovi, proti Fridrichovi, v Fridrichovi, nad Fridrichom, pod Fridrichom, pred Fridrichom, za Fridrichom, s Fridrichom, bez Fridrichov, od Fridrichov, do Fridrichov, z Fridrichov, k Fridrichom, o Fridrichoch, na Fridrichoch, po Fridrichoch, pri Fridrichoch, proti Fridrichom, v Fridrichoch, nad Fridrichmi, pod Fridrichmi, pred Fridrichmi, za Fridrichmi, s Fridrichmi

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo Fridrich: Frydrych, Frydrich, Fridrych

Nesprávne (chybné) tvary slova Fridrich: Fridrichy, Fridrichu, Fridriche, Fridrichi


Podobné slová: Fridolfing, Friderika, Fridolín, Fridolína,

Príbuzné slová: meno, Fridrichov,

Rýmy Fridrich v rýmovacom slovníku

Slová z písmen Fridrich do scrabble. Anagramy a scrabble slovník Fcdhiirr.

Slovenská slovná zásoba: » Mená