Hugo (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Hugo je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Hugo je podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 3.25 (13 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Hugo Hugovia
Genitív Huga Hugov
Datív Hugovi Hugom
Akuzatív Huga Hugov
Lokál Hugovi Hugoch
Inštrumentál Hugom Hugami

Tvary slova Hugo

Správne tvary slova Hugo: Huga, Hugami, Hugovi, Hugovia, Hugom, Hugoch, Hugo, Hugov

Tvary slova Hugo s predložkami: bez Huga, od Huga, do Huga, z Huga, k Hugovi, o Hugovi, na Hugovi, po Hugovi, pri Hugovi, proti Hugovi, v Hugovi, nad Hugom, pod Hugom, pred Hugom, za Hugom, s Hugom, bez Hugov, od Hugov, do Hugov, z Hugov, k Hugom, o Hugoch, na Hugoch, po Hugoch, pri Hugoch, proti Hugom, v Hugoch, nad Hugami, pod Hugami, pred Hugami, za Hugami, s Hugami

Nesprávne (chybné) tvary slova Hugo: Hugoy, Hugou, Hugoov, Hugoom, Hugoe, Hugooch, Hugomi, Hugoa, Hugoi


Podobné slová: Budčanka, navodenie, natrhnutie, vyšívanie, Lindenschied, nánožník, dejepisár, Strukdorf, kramľa, pokorenenie, oblbnutie, Nymburk, škrek,

Príbuzné slová: meno, Hugov,

Rýmy Hugo v rýmovacom slovníku

Slová z písmen Hugo do scrabble. Anagramy a scrabble slovník Hgou.

Slovenská slovná zásoba: » Mená