Imrich (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Imrich je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Imrich je podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 5 (21 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Imrich Imrichovia
Genitív Imricha Imrichov
Datív Imrichovi Imrichom
Akuzatív Imricha Imrichov
Lokál Imrichovi Imrichoch
Inštrumentál Imrichom Imrichmi

Tvary slova Imrich

Správne tvary slova Imrich: Imrichom, Imrichov, Imrichovi, Imrich, Imrichovia, Imrichmi, Imricha, Imrichoch

Tvary slova Imrich s predložkami: bez Imricha, od Imricha, do Imricha, z Imricha, k Imrichovi, o Imrichovi, na Imrichovi, po Imrichovi, pri Imrichovi, proti Imrichovi, v Imrichovi, nad Imrichom, pod Imrichom, pred Imrichom, za Imrichom, s Imrichom, bez Imrichov, od Imrichov, do Imrichov, z Imrichov, k Imrichom, o Imrichoch, na Imrichoch, po Imrichoch, pri Imrichoch, proti Imrichom, v Imrichoch, nad Imrichmi, pod Imrichmi, pred Imrichmi, za Imrichmi, s Imrichmi

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo Imrich: Imrych

Nesprávne (chybné) tvary slova Imrich: Imrichy, Imrichu, Imriche, Imrichi


Podobné slová: Nentershausen, lektorovanie, odfúkavanie, unikátnosť, Mönsheim, čiarknutie, zostavovanie, povznesenosť, homeopatia, reformátor, preklopovanie, kariéra, korčuliar,

Príbuzné slová: Imro, Imino, Imrichov, meno, Iminko,

Rýmy Imrich v rýmovacom slovníku

Slová z písmen Imrich do scrabble. Anagramy a scrabble slovník Ichimr.

Slovenská slovná zásoba: » Mená