Pavoslava (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Pavoslava je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (ženský rod) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Pavoslava je podľa vzoru žena.

Hodnotenie slova: 5 (27 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Pavoslava Pavoslavy
Genitív Pavoslavy Pavoslav
Datív Pavoslave Pavoslavám
Akuzatív Pavoslavu Pavoslavy
Lokál Pavoslave Pavoslavách
Inštrumentál Pavoslavou Pavoslavami

Tvary slova Pavoslava

Správne tvary slova Pavoslava: Pavoslavou, Pavoslav, Pavoslavy, Pavoslavách, Pavoslavám, Pavoslavu, Pavoslava, Pavoslavami, Pavoslave

Tvary slova Pavoslava s predložkami: bez Pavoslavy, od Pavoslavy, do Pavoslavy, z Pavoslavy, k Pavoslave, o Pavoslave, na Pavoslave, po Pavoslave, pri Pavoslave, proti Pavoslave, v Pavoslave, nad Pavoslavou, pod Pavoslavou, pred Pavoslavou, za Pavoslavou, s Pavoslavou, bez Pavoslav, od Pavoslav, do Pavoslav, z Pavoslav, k Pavoslavám, o Pavoslavách, na Pavoslavách, po Pavoslavách, pri Pavoslavách, proti Pavoslavám, v Pavoslavách, nad Pavoslavami, pod Pavoslavami, pred Pavoslavami, za Pavoslavami, s Pavoslavami

Nesprávne (chybné) tvary slova Pavoslava: Pavoslavi, Pavoslaviam, Pavoslaviach


Príbuzné slová: meno, Pavoslavin,

Rýmy Pavoslava v rýmovacom slovníku

Slová z písmen Pavoslava do scrabble. Anagramy a scrabble slovník Paaalosvv.

Slovenská slovná zásoba: » Mená