Vlastislav (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo Vlastislav je vlastné podstatné meno (píše sa s veľkým začiatočným písmenom) (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova Vlastislav je podľa vzoru chlap.

Hodnotenie slova: 3.25 (24 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív Vlastislav Vlastislavovia
Genitív Vlastislava Vlastislavov
Datív Vlastislavovi Vlastislavom
Akuzatív Vlastislava Vlastislavov
Lokál Vlastislavovi Vlastislavoch
Inštrumentál Vlastislavom Vlastislavmi

Tvary slova Vlastislav

Správne tvary slova Vlastislav: Vlastislavov, Vlastislavovi, Vlastislavom, Vlastislavovia, Vlastislava, Vlastislavoch, Vlastislavmi, Vlastislav

Tvary slova Vlastislav s predložkami: bez Vlastislava, od Vlastislava, do Vlastislava, z Vlastislava, k Vlastislavovi, o Vlastislavovi, na Vlastislavovi, po Vlastislavovi, pri Vlastislavovi, proti Vlastislavovi, vo Vlastislavovi, nad Vlastislavom, pod Vlastislavom, pred Vlastislavom, za Vlastislavom, s Vlastislavom, bez Vlastislavov, od Vlastislavov, do Vlastislavov, z Vlastislavov, k Vlastislavom, o Vlastislavoch, na Vlastislavoch, po Vlastislavoch, pri Vlastislavoch, proti Vlastislavom, vo Vlastislavoch, nad Vlastislavmi, pod Vlastislavmi, pred Vlastislavmi, za Vlastislavmi, s Vlastislavmi

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo Vlastislav: Vlastyslav

Nesprávne (chybné) tvary slova Vlastislav: Vlastislavy, Vlastislavu, Vlastislave, Vlastislavi


Podobné slová: Vlastimíra, Vlastička, Vlasta, Vlastimil, Vlastibor, Vlastimila, Vlastimír, Vlastislava, Vlasto, Vlastuška,

Príbuzné slová: meno, Vlastík, Vlasto, Vlastislavov,

Rýmy Vlastislav v rýmovacom slovníku

Slovenská slovná zásoba: » Mená