civilizovanie (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo civilizovanie je všeobecné podstatné meno (stredný rod) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova civilizovanie je podľa vzoru vysvedčenie.

Hodnotenie slova: 3.5 (27 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív civilizovanie civilizovania
Genitív civilizovania civilizovaní
Datív civilizovaniu civilizovaniam
Akuzatív civilizovanie civilizovania
Lokál civilizovaní civilizovaniach
Inštrumentál civilizovaním civilizovaniami

Tvary slova civilizovanie

Správne tvary slova civilizovanie: civilizovaniami, civilizovaniam, civilizovaním, civilizovanie, civilizovaniach, civilizovania, civilizovaniu, civilizovaní

Tvary slova civilizovanie s predložkami: bez civilizovania, od civilizovania, do civilizovania, z civilizovania, k civilizovaniu, o civilizovaní, na civilizovaní, po civilizovaní, pri civilizovaní, proti civilizovaniu, v civilizovaní, nad civilizovaním, pod civilizovaním, pred civilizovaním, za civilizovaním, s civilizovaním, bez civilizovaní, od civilizovaní, do civilizovaní, z civilizovaní, k civilizovaniam, o civilizovaniach, na civilizovaniach, po civilizovaniach, pri civilizovaniach, proti civilizovaniam, v civilizovaniach, nad civilizovaniami, pod civilizovaniami, pred civilizovaniami, za civilizovaniami, s civilizovaniami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo civilizovanie: civilizovaňie, cyvylyzovanye, cyvilizovanie, civylizovanie, civilyzovanie, civilizovanye, cyvylizovanie, cyvilyzovanie, cyvilizovanye, civylyzovanie, civylizovanye, civilyzovanye, cyvylyzovanie, cyvylizovanye, cyvilyzovanye, civylyzovanye, civilizovanje


Podobné slová: civilizmus, civilizovanosť, civilizácia,

Rýmy civilizovanie v rýmovacom slovníku