dva - skloňovanie slova

Slovo dva je základná číslovka.

Vyskúšajte nástroj na prevod čísla na text

Čísla a rody čislovky:

  • množné číslo ženský rod: dve
  • množné číslo stredný rod: dve
  • množné číslo mužský rod (neživotné): dva
  • množné číslo mužský rod (životné): dvaja
Otázka Jednotné číslo Množné číslo
ženský rod
Nominatív Kto / čo - dve
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dve
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
stredný rod
Nominatív Kto / čo - dve
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dve
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
mužský rod (neživotné)
Nominatív Kto / čo - dva
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dva
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi
mužský rod (životné)
Nominatív Kto / čo - dvaja
Genitív Bez koho / bez čoho - dvoch
Datív Dám komu / dám čomu - dvom
Akuzatív Koho / čo - dvoch
Lokál O kom / o čom - dvoch
Inštrumentál S kým / s čím - dvoma / dvomi

Tvary slova dva

Správne tvary slova dva: dvoma, dvoch, dvomi, dve, dva, dvom, dvaja

Tvary slova dva s predložkami:

Podobné slová: osemtisícnásobný päťtisíci päťstosedemtisíc sedemstosedemdesiatosem zopár sedemstosedemdesiatdvatisíc štyristotridsaťdeväťtisíc trinásty štyristodeväťdesiatosem menej päťstotridsaťosem dvanásťtisíc raz

Slovo dva vo vetách

Lepšie slúžiť dvom pánom, ako jednému sluhovi.

Dve oči v hlave - muž a žena v dome.

Narodil som sa na dvoch miestach. Sám k sebe idem zďaleka.

Nesúď svojho suseda, kým si dva mesiace nechodil v jeho mokasínach.

Kde dvaja blázni líhajú, tam tretieho hľadajú.

Skúsenosť nás musí naučiť dve veci : prvá je, že treba veľa opravovať, druhá, že netreba príliš veľa opravovať.

Dve lásky sa do jedného srdca nepomestia.

Lepšie je jedno slovo pred ako dve po.

Súlad medzi dvoma ľuďmi nie je nikdy daný, musí sa neprestajne dobývať.

Na svete boli len dve osoby, ktoré úprimne miloval : prvá - jeho najväčší pochlebovač, druhá - on sám.