komparzista (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo komparzista je všeobecné podstatné meno (mužský rod (životné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova komparzista je podľa vzoru hrdina.

Hodnotenie slova: 4.5 (30 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív komparzista komparzisti
Genitív komparzistu komparzistov
Datív komparzistovi komparzistom
Akuzatív komparzistu komparzistov
Lokál komparzistovi komparzistoch
Inštrumentál komparzistom komparzistami

Tvary slova komparzista

Správne tvary slova komparzista: komparzistoch, komparzistovi, komparzista, komparzistov, komparzisti, komparzistu, komparzistami, komparzistom

Tvary slova komparzista s predložkami: bez komparzistu, od komparzistu, do komparzistu, z komparzistu, ku komparzistovi, o komparzistovi, na komparzistovi, po komparzistovi, pri komparzistovi, proti komparzistovi, v komparzistovi, nad komparzistom, pod komparzistom, pred komparzistom, za komparzistom, s komparzistom, bez komparzistov, od komparzistov, do komparzistov, z komparzistov, ku komparzistom, o komparzistoch, na komparzistoch, po komparzistoch, pri komparzistoch, proti komparzistom, v komparzistoch, nad komparzistami, pod komparzistami, pred komparzistami, za komparzistami, s komparzistami

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo komparzista: komparzysta

Nesprávne (chybné) tvary slova komparzista: komparzistaa, komparzistaov, komparzistaovi, komparzistaom, komparzistaoch


Podobné slová: komparatistika, komparatista, komparácia, komparatív, komparzistka, komparz, komparatistka,

Príbuzné slová: komparzistov, rola, komparzistka, povolanie,

Rýmy komparzista v rýmovacom slovníku

Slovenská slovná zásoba: Roly » Povolania

Krížovkársky slovník online: Rola na 11 písmen