sharenting (podstatné meno) - skloňovanie slova

Slovo sharenting je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)) .

Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova sharenting je podľa vzoru dub.

Slovo sharenting nepochádza zo slovenčiny, ale je prevzaté z cudzieho jazyka, a preto sa naň môžu vzťahovať netypické pravidlá skloňovania.

Význam slova sharenting v slovníku (definícia a vysvetlenie slova sharenting):

  • Slovo vzniklo spojením dvoch anglických slov: share (zdieľať) a parenting (rodičovstvo)
Hodnotenie slova: 3.25 (31 hlasov)
Pád Jednotné číslo Množné číslo
Nominatív sharenting sharentingy
Genitív sharentingu sharentingov
Datív sharentingu sharentingom
Akuzatív sharenting sharentingy
Lokál sharentingu sharentingoch
Inštrumentál sharentingom sharentingmi

Tvary slova sharenting

Správne tvary slova sharenting: sharenting, sharentingom, sharentingu, sharentingoch, sharentingy, sharentingmi, sharentingov

Tvary slova sharenting s predložkami: bez sharentingu, od sharentingu, do sharentingu, zo sharentingu, k sharentingu, o sharentingu, na sharentingu, po sharentingu, pri sharentingu, proti sharentingu, v sharentingu, nad sharentingom, pod sharentingom, pred sharentingom, za sharentingom, so sharentingom, bez sharentingov, od sharentingov, do sharentingov, zo sharentingov, k sharentingom, o sharentingoch, na sharentingoch, po sharentingoch, pri sharentingoch, proti sharentingom, v sharentingoch, nad sharentingmi, pod sharentingmi, pred sharentingmi, za sharentingmi, so sharentingmi

Gramaticky nesprávne tvary pre slovo sharenting: sharentyng

Nesprávne (chybné) tvary slova sharenting: sharentingi, sharentingí, sharentingiam, sharentingiach, sharentingou, sharentingami


Podobné slová: mustrička, deblkanoista, hanobiteľ, stelesňovanie, gélik, Konrád, Alpy, gusle, blyštek, Slavislava, ghí, Pucovčanka, fešáčisko,

Rýmy sharenting v rýmovacom slovníku