Chémia » Alkány, alkény, alkíny

Chémia » Alkány, alkény, alkíny

Otestujte sa ako poznáte základné uhľovodíky, medzi ktoré patria alkány, alkény a alkíny.

Oktánové číslo benzínu vyjadruje:


Pomalé načítavanie otázok ?