Chémia - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Chémia
Kvízové otázky z rôznych oblastí chémie. Chemické prvky, chemické zlúčeniny, názvoslovie, chemické roztoky, chemické reakcie, vitamíny, sacharidy, proteíny, lipidy, aminokyseliny, alkány, alkény, alkíny, ...


Chémia - tréning Chémia - kvíz

Chémia - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Chémia.

Otestujte sa ako poznáte základné uhľovodíky, medzi ktoré patria alkány, alkény a alkíny.

Poznáte názvy aminokyselín a ich vlastnosti?

Testové otázky o arénoch.

Otázky o základných biochemických dejoch.

Poznáte zlúčeniny odvodené od karboxylových kyselín?

Testové otázky o enzýmoch, ich funkcii a vlastnostiach.

Poznáte organické zlúčeniny halogénov?

Otestujte si Vaše vedomosti o biologických regulačných molekulách.

Alkoholy, fenoly a ich vlastnosti.

Čo všetko viete o základných chemických prvkoch? Každý prvok má svoj názov, chemickú značku, latinský názov a špecifické vlastnosti

Čo viete o chemických zlúčeninách?

Názvy, štruktúra a vlastnosti organických kyselín.

Poznáte vlastnosti a definície kyselín a zásad?

Otázky o názvosloví, zložkách a biologických vlastnostiach lipidov.

Pridaďovanie vzorcov zlúčenín k ich názvu a opačne. Kategória vhodná pre žiakov základných a stredných škôl.

Štruktúra, zložky a vlastnosti nukleových kyselín.

Otestujte sa zo stavebných zložiek, vlastností a štruktúry proteínov.

Základné vlastnosti a parametre chemických roztokov.

Aké sú Vaše vedomosti o sacharidoch? Tu nájdete otázky o štruktúre, vlastnostiach a význame sacharidov.

Otestujte sa z názvoslovia vitamínov a ich biologickej funkcie.