Chémia » Aminokyseliny

Chémia » Aminokyseliny

Poznáte názvy aminokyselín a ich vlastnosti?

Kyselina α-amino-γ-metylpentánová má triviálny názov: