Anglický jazyk » Slovná zásoba » Bývanie

Anglický jazyk » Slovná zásoba » Bývanie

Zásova slov z oblasti domov a bývanie: pomenovanie izieb, nábytok, vybavenie domácnosti a ďalšie

Misa: