Anglický jazyk » Tvorenie slov » Slovesá → prídavné mená

Anglický jazyk » Tvorenie slov » Slovesá → prídavné mená

Dokážete vytvoriť prídavné mená zo slovies?

Obey: